Ασβέστη, Επαγγελματικές ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκίας (1980)
[Bibliography]

Abbreviation
Ασβέστη, Επαγγελματικές ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκίας (1980)
Form of publication
Book

Μαρία Β. Ασβέστη, Επαγγελματικές ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκίας, Βασίλης Μάκης (επιμ.)

First edition
Publisher of first edition
(εκδ. Επικαιρότητα,
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1980)
Data
Maria Asvesti, Professions of the Greeks of Cappadocia (in Greek), Athens 1980.
Key words
Agrarian economy.
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Cappadocians.
Clay pot.
Commerce.
House, family.
Konya, Vilayet of Konya.
Niğde.
Prokopi / Ürgüp.
Romiosyne.
Societies, clubs, fraternities.
Stock-breeding society.
Traditional professions.
Turkophone Christian Community.