Ασβέστη, Επαγγελματικές ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκίας (1980)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ασβέστη, Επαγγελματικές ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκίας (1980)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μαρία Β. Ασβέστη, Επαγγελματικές ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκίας, Βασίλης Μάκης (επιμ.)

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
(εκδ. Επικαιρότητα,
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1980)
Στοιχεία

Η μελέτη στηρίζεται σε βασικά βιβλιογραφικά βοηθήματα, δημοσιευμένες πηγές και στο πολύτιμο αρχειακό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο Κέντρο Μικρασιατικών Μελετών. Η Ασβέστη εξετάζει τις ασχολίες των Ρωμιών ανά χωριό, κωμόπολη και πόλη σε έξι καππαδοκικές περιφέρειες: Άκσαράι – Γκέλβερι, Καισαρεία, Νεάπολης, Νίγδης, Προκοπίου και Φαράσων (όπου εντάσσει και τις αποικίες των Φαράσων).

Ως συνήθως, λείπουν τα οθωμανικά και τα σύγχρονα τοπωνύμια, γεγονός που μειώνει τη σημασία της καταγραφής. Ο χάρτης στη σ. 6 θα μπορούσε να λείπει, γιατί δεν διαβάζεται. Η εκτύπωση και των φωτογραφιών είναι κακή.Σελίδες 208.

Λέξεις - κλειδιά
Αγροτική οικονομία.
Εμπόριο.
Ικόνιο / Κόνυα, Βιλαέτι Ικονίου.
Καισάρεια / Kayseri.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Κτηνοτροφική κοινωνία.
Νίγδη / Niğde.
Οίκος, οικογένεια.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Πήλινα σκεύη.
Προκόπι / Ürgüp.
Ρωμιοσύνη.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Τουρκόφωνη κοινότητα.