Κοντάρας, Η εικόνα της Παναγίας της Κίου (2015) [The icon of the Virgin Mary from Kios]
[Texts]

Abbreviation
Κοντάρας, Η εικόνα της Παναγίας της Κίου (2015) [The icon of the Virgin Mary from Kios]
Author
Thodoris Kontaras
Title
Η Θεομάνα τση Κιος
Date
2015
Published
Yes
Number of pages
2
General classification
General classification
Article / Articles.
©:
Θ. Κοντάρας / Th. Kontaras
Classification of contents
Classification of contents
Cultural.
Language
Greek
Key words
Argolid.
Asia Minor Hellenism.
Gemlik / Kios.
Miracles.
Portable icon.
Refugees.
Sea of Marmara / Propontis.
Treasures / Heirlooms.
Twentieth century.