Κοντάρας, Η εικόνα της Παναγίας της Κίου (2015) [The icon of the Virgin Mary from Kios]
[Texts]