Χυτήρογλου, Χιμαιροκυνηγός (1994)
[Bibliography]

Abbreviation
Χυτήρογλου, Χιμαιροκυνηγός (1994)
Form of publication
Book

Κάλλια Χυτήρογλου, Περιπλανήσεις από το Βόσπορο μέχρι το Αραράτ (Πιτσιλός, Αθήνα 1994)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7112-38-5
Key words
Ararat.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.