Χυτήρογλου, Χιμαιροκυνηγός (1994)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χυτήρογλου, Χιμαιροκυνηγός (1994)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κάλλια Χυτήρογλου, Περιπλανήσεις από το Βόσπορο μέχρι το Αραράτ (Πιτσιλός, Αθήνα 1994)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7112-38-5
Λέξεις - κλειδιά
Αραράτ.
Βόσπορος.