Σπέντζας, Δημοσιονομική Διερεύνησις του Βυζαντινού Κράτους (1984)
[Bibliography]

Abbreviation
Σπέντζας, Δημοσιονομική Διερεύνησις του Βυζαντινού Κράτους (1984)
Form of publication
Book

Σάββας Παρ. Σπέντζας, Δημοσιονομική Διερεύνησις του Βυζαντινού Κράτους (Συμβολή εις την Ελληνικήν Δημόσιαν Οικονομίαν) (Β. Παπαζήσης, 2η έκδ. Αθήνα 1984)

First edition
Publisher of first edition
Β. Παπαζήσης,
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1969
Key words
Byzantine economy.