Τσελεμπί, Κόβελ, Από Κωνσταντινουπόλεως εις Αδριανούπολιν (1993)
[Bibliography]

Abbreviation
Τσελεμπί, Κόβελ, Από Κωνσταντινουπόλεως εις Αδριανούπολιν (1993)
Form of publication
Book

Εβλιά Τσελεμπί, Τζον Κόβελ / John Covel, Από Κωνσταντινουπόλεως εις Αδριανούπολιν. Δύο παράλληλα ταξίδια μέσα στον χρόνο, Νίκος Χειλαδάκης (απόδοση), (Εκάτη, Αθήνα 1993)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7437-02-0
Source
Yes
Key words
Bridge.
Büyükçekmece, lake.
Caravanserai.
Çekmece lakes.
Eastern Thrace / European Turkey.
Ergene, river.
Evliya Çelebi.
Fortifications.
Inscription / inscriptions.
Middle Ottoman period.
Mosque.
Ottoman sources.
Routes, distances.
Selymbria / Selybria / Selyvria / Silivri.
Travel conditions.
Travelers’ accounts.