Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 1 (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 1 (1997)
Form of publication
Conference Proceedings

Alexandre Fol, John Paul Adams, Στ. Στείρος, Ασπασία Παυλοπούλου, Siegrid Düll et al Αρχαία Θράκη / Thrace Ancienne Αρχαϊκοί, κλασικοί, ελληνιστικοί, ρωμαϊκοί χρόνοι / Epoque Archaïque, Classique, Hellenistique, Romaine, Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Δόμνα Τερζοπούλου (εκδ. επιμ.) / D. Triandaphyllos, Domna Terzopoulou (éditeurs), Debora Whitehouse, Andrew Hendry, Eleftheria Sgourou (tr.), τόμος 1 / vol. I, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών Πρακτικά, / 2e Symposium International des Etudes Thraciennes (Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής / Association Culturelle de Komotiní, Κομοτηνή / Komotiní 1997)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 960-86005-1-0
Key words
Achaemenid Persians.
Aegean Thrace.
Aegean, NE.
Aegean, Northern.
Ainos / Enez.
Ancient Greek cities.
Ancient Greek sources.
Archaeological reports.
Archaeology.
Athletes.
Bulgaria.
Ceremony.
Coin, coins.
Communication routes.
Cults.
Dacians.
Dobruja.
Earthquakes.
Eastern Macedonia.
Eastern Thrace / European Turkey.
Funerary culture.
Getes, people.
Grave-goods.
Greece.
Greek antiquity.
Greek mythology.
Imbros / Imvros / Gökçeada.
Institutions.
Manners and customs.
Maroneia.
Orpheus.
Philip II Macedon.
Phrygia.
Plans, elevations.
Roman period.
Roman period, Imperial age.
Romania / Rumania.
Sacrifice, ritual.
Samothrace.
Sports events / Athletic events.
Strymon, river.
Thrace.
Tomb, funeral monument.
Travelers.
Via Egnatia.