Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 1 (1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 1 (1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Πρακτικά Συνεδρίου

Alexandre Fol, John Paul Adams, Στ. Στείρος, Ασπασία Παυλοπούλου, Siegrid Düll et al Αρχαία Θράκη / Thrace Ancienne Αρχαϊκοί, κλασικοί, ελληνιστικοί, ρωμαϊκοί χρόνοι / Epoque Archaïque, Classique, Hellenistique, Romaine, Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Δόμνα Τερζοπούλου (εκδ. επιμ.) / D. Triandaphyllos, Domna Terzopoulou (éditeurs), Debora Whitehouse, Andrew Hendry, Eleftheria Sgourou (tr.), τόμος 1 / vol. I, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών Πρακτικά, / 2e Symposium International des Etudes Thraciennes (Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής / Association Culturelle de Komotiní, Κομοτηνή / Komotiní 1997)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN 960-86005-1-0
Στοιχεία

Πρακτικά του Συμποσίου, που οργανώθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής και το Κέντρο Θρακικών Μελετών Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής, με τη συμπαράσταση του Δήμου Κομοτηνής και υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΛ, και πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή (20-27 Σεπτεμβρίου 1992). Στη συνάντηση έγιναν 82 ανακοινώσεις από επιστήμονες που προέρχονταν από δέκα χώρες σε τέσσερις γλώσσες.

Οι ανακοινώσεις, που καλύπτουν θέματα από όλη την ιστορική Θράκη, χωρίστηκαν θεματικά στις ομάδες: Ιστορία, Θρησκεία, Λατρεία, Μυθολογία, Λογοτεχνία, Επιγραφική, Τάφοι και ταφικά έθιμα, Σφραγίσματα αμφορέων, Περιβάλλον Συντήρηση, Τέχνη, Παρουσίαση ανασκαφών και αρχ. ευρημάτων, Μεταλλοτεχνία, Νομισματική, Ιστορία και αρχαιολογία των Αβδήρων. Από τις 82 ανακοινώσεις δημοσιεύτηκαν το 1997 οι 67 σε δύο τόμους (32 στον τόμο 1). Συνοδεύονται από σύνοψη στα ελληνικά (ή, στα ελληνικά άρθρα σύνοψη στα αγγλικά), βιβλιογραφία και εικονογραφικό υλικό. Σελίδες πρώτου τόμου 432 (28Χ20,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο).

Λέξεις - κλειδιά
Αθλητές.
Αθλητικές εκδηλώσεις.
Αιγαιακή Θράκη.
Αιγαίο ΒΑ.
Αιγαίο Βόρειο.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Αρχαιολογία.
Αρχαιολογικές ειδήσεις.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Βουλγαρία.
Γέτες, λαός.
Δάκες / Δακοί.
Δοβρουτσά / Ντομπρουτζά.
Εγνατία οδός.
Ελλάδα.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική μυθολογία.
Επικοινωνιακοί άξονες.
Ήθη, έθιμα.
Θεσμοί.
Θράκες.
Θράκες βασιλείς.
Θράκη.
Θυσία, τελετουργία.
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada.
Κτερίσματα.
Λατινικές πηγές.
Λατρείες.
Μακεδονία Ανατολική.
Μαρώνεια.
Νόμισμα, νομίσματα.
Ορφέας.
Περιηγητές.
Ρουμανία.
Ρωμαϊκή εποχή.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σαμοθράκη.
Σεισμοί.
Στρυμόνας ποταμός.
Σχέδια, όψεις.
Ταφικός πολιτισμός.
Τελετή.
Τύμβος, τύμβοι.
Φίλιππος Β΄ Μακεδονίας.
Φρυγία.