Μπίρης, Αθήναι 19ος -20ός αι. (1966, 1999)
[Bibliography]

Abbreviation
Μπίρης, Αθήναι 19ος -20ός αι. (1966, 1999)
Form of publication
Book

Κώστας Η. Μπίρης, Αι Αθήναι, από του 19ου εις τον 20όν αιώνα, (Εκδοτικός οίκος Μέλισσα, τέταρτη έκδοση Αθήνα 1999)

ISBN / ISSN
ISBN 960-204-026-2
First edition
Publisher of first edition
Κώστας Η. Μπίρης,
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1966
Data
Kostas Biris, Athens 19th-20th centuries (Melissa, Athens 41999) in Greek.
Key words
Acropolis of Athens.
Ancient Athens.
Antiquities.
Architects.
Architecture.
Athens, modern.
Bavarians.
Building.
Byzantine monuments.
Destruction of monuments.
Ecclesiastical buildings.
Infrastructure.
Library.
Market.
Modern period.
Nineteenth century.
Otto, King of Greece.
Palace, palaces.
Twentieth century.
Urban planning.
Water suply.