ΚΜΣ-Καθημερινή, Η Έξοδος τ. Ζ΄, Μεσόγειος Πόντος (συνέχεια) (2022)
[Bibliography]

Abbreviation
ΚΜΣ-Καθημερινή, Η Έξοδος τ. Ζ΄, Μεσόγειος Πόντος (συνέχεια) (2022)
Form of publication
Book

Η Έξοδος τ. Ζ΄ Μαρτυρίες από τις επαρχίες του Μεσόγειου Πόντου (συνέχεια) [Αργυρούπολη - Ντιγιάρμπακιρ]. Π. Κιτρομηλίδης, Στ. Ανεστίδης, Ματούλα Κουρουπού, Μιράντα Τερζοπούλου κ.ά. (επιστ. επιμ.), τ. Ζ', Η Έξοδος. Βιβλιοθήκη Μνήμης 1922 της εφημερίδας Η Καθημερινή, (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Η Καθημερινή, φωτομηχανική ανατύπωση Αθήνα 2022)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-585-346-4
First edition
Title of first edition
Η Έξοδος τ. Γ΄
Publisher of first edition
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
2013
Source
Yes
Key words
Agrarian-pastoral society.
Amida / Diyabakir / Diyarbakır.
Argyroupolis / Gümüşhane.
Arson, destruction by fire.
Asia Minor Catastrophe.
Asian Turkey.
Attica.
Black Sea / Euxine Pontus.
Chaldia, province.
Christians of the East.
Eastern Pontus / Eastern Pontos.
Erzurum.
First World War.
Georgia, country.
Greece, modern.
House, family.
Human rights – violations.
Inter-war period.
Kars.
Kurds.
Late Ottoman – Transitional period.
Late Ottoman period.
Macedonia.
Nineteenth century.
Northern / Upper Mesopotamia.
Orthodox Churches, organizations.
Persecutions.
Photographic archives.
Pontic people.
Refugee camps.
Refugees.
Russian Empire.
Russians.
Russo-Turkish Wars.
Settlement.
Turks.
Twentieth century.
Village / Settlement.
Women.