Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Β΄ (1995)
[Bibliography]

Abbreviation
Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Β΄ (1995)
Form of publication
Book

Αριστείδης Α. Πασαδαίος, Ο Πατριαρχικός Οίκος του Οικουμενικού Θρόνου. Από την καταστροφή τού 1941 έως το 1995. Ο νέος Πατριαρχικός Οίκος τ. Β΄ (Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7601-30-0
Source
Yes
Data
Aristeidis A. Pasadaios, The Patriarchal seat of the ecumenical throne: from the destruction of 1941 until 1995. The new patriarchal seat (in Greek) is the second volume of an architectural study of the reconstruction ex novo of four buildings belonging to the patriarchal seat of the Ecumenical Patriarchate in the Phanar, which was completely destroyed in the fire of 1941. The architect A. Pasadaios was responsible for the execution of the new plans as well as the necessary restoration to other buildings. Introduction pp 11-12. Part 1 “First attempts” pp 13-55, Part 2 “Architecture” pp 57-102, Part 3 “Construction” pp 103-137, Part 4 “Furnishings” pp 139-151, Part 5 “Final observations” pp 153-167. Brief summary in French: «Le nouvel édifice patriarcal du Trône Oecuménique» pp 169-170. Photographic material (C phot) and plans in the chapters and as separate inset plans (diagrams, sectional plans and elevations) of the new patriarchal seat at the end of the book. Total pages 174 and 7 inset two- and three-page plans.
Key words
Angelopoulos, Panayiotis,entrepreneur.
Architecture.
Archives.
Dalan Bedrettin, mayor of Istanbul.
Demetrios, Ecumenical Patriarch.
Ecclesiastical buildings.
Ecumenical Patriarchate.
Ecumenical Patriarchate, 20th c..
Fener, neighborhood.
Modern period.
Old City, Istanbul.
Pasadaios, Aristeidis, architect.