Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992)
Form of publication
Book

Κώστας Μ. Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια Κωνσταντινουπόλεως (εκδόσεις Δόμος, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Αθήνα 1992)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7217-53-5
First edition
Date of publication of first edition
1989
Key words
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Inscription / inscriptions.
Istanbul, 20th c.
Istanbul, Byzantine remains.
Istanbul, Orthodox churches.
Map.
Old City, Istanbul.
Orthodoxy.
Pera / Beyoğlu.
Phanar.
Plans, elevations.