Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κώστας Μ. Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια Κωνσταντινουπόλεως (εκδόσεις Δόμος, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Αθήνα 1992)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7217-53-5
Αρχική έκδοση
Χρόνος Α΄ έκδ.
1989
Λέξεις - κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά κατάλοιπα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ορθοδοξία.
Παλαιά Πόλη.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σχέδια, όψεις.
Φανάρι.
Χάρτης.