Σταυρίδης, Μητρόπολις Δέρκων (1991)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταυρίδης, Μητρόπολις Δέρκων (1991)
Form of publication
Book

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Η Ιερά Μητρόπολις Δέρκων, Οικουμενικόν Πατριαρχείον (Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991)

Key words
Clergy, clergymen.
Ottoman period.
Twentieth century.