Σταυρίδης, Μητρόπολις Δέρκων (1991)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σταυρίδης, Μητρόπολις Δέρκων (1991)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Η Ιερά Μητρόπολις Δέρκων, Οικουμενικόν Πατριαρχείον (Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991)

Λέξεις - κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Κλήρος, κληρικοί.
Οθωμανική εποχή.