Σταματιάδης, Ιππόδρομος Κωνσταντινουπόλεως (1868)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταματιάδης, Ιππόδρομος Κωνσταντινουπόλεως (1868)
Form of publication
Book

Επαμεινώνδας Ι. Σταματιάδης, Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινουπόλεως

First edition
Publisher of first edition
(Εκ του Τυπογραφείου των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά,
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1868)
Data
The Hippodrome of Constantinople (in Greek) by Epameinondas I. Stamatiadis is an historical monograph (in Greek) about the hippodrome in the Byzantine capital as an institution, a venue for ritual, sport and entertainment, political expression and socio-ethnic organization (in the form of the demes). Total pages, 142. There is also a photographic reprint by Pournaras Publications, Thessaloniki (undated).
Key words
Athletic games, Sports.
Byzantine Constantinople.
Byzantine entertainment.
Byzantine epigrams.
Byzantine period.
Byzantine rites / ceremonies.
Byzantine society.
Byzantine sources.
Chariot races.
Charioteers.
Consecration of Constantinople.
Constantine, charioteer.
Constantinople, Hippodrome.
Destruction of monuments.
Fall of Constantinople, 1204.
Faustinus, charioteer.
Fourth Crusade.
Hippodrome.
Horse, horses.
Julian, charioteer.
Justinian I.
Late Antiquity.
Ottoman Istanbul.
Sculpture.
Social events.
Social organization.
Sports events / Athletic events.
Stamatiadis, Epameinondas, historian.
Uranius, charioteer.