Σταματιάδης, Ιππόδρομος Κωνσταντινουπόλεως (1868)
[Bibliography]