Κουλεϊμάνης, Αδριανούπολη 1908-14 (2012)
[Bibliography]

Abbreviation
Κουλεϊμάνης, Αδριανούπολη 1908-14 (2012)
Form of publication
Book

Νίκος Σ. Κουλεϊμάνης, Αδριανού-Πόλη 1908-1914. Χρονικό δύο οικογενειών από την Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη (Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2012)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-93-4698-6
Key words
Adrianople / Edirne.
Biography.
Bulgarians.
Eastern Thrace / European Turkey.