Κουλεϊμάνης, Αδριανούπολη 1908-14 (2012)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κουλεϊμάνης, Αδριανούπολη 1908-14 (2012)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Νίκος Σ. Κουλεϊμάνης, Αδριανού-Πόλη 1908-1914. Χρονικό δύο οικογενειών από την Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη (Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2012)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-93-4698-6
Λέξεις - κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιογραφία.
Βούλγαροι.