Δράκος, Επαρχίες θρακικής Προποντίδας: Σηλυβρία - Μάδυτος, 1892 (pdf)
[Texts]