ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΙΙΙ (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΠΟΝΤΟΣ [Pontos]
[Texts]