Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1946)
[Bibliography]