Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1946)
[Bibliography]

Abbreviation
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1946)
Form of publication
Photographic Album

Sedat Çetintas, Türk Mimari Anıtları. Osmanlı Devri. Bursada İlk Eserler (Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve Bürosu Yayımlarından – Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1946)

Key words
Architecture.
Ottoman period.
Prussa / Bursa.