Αναστασιάδου, Ντυμόν, Ρωμηοί της Πόλης (2007)
[Bibliography]