Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007)
[Bibliography]

Abbreviation
Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007)
Form of publication
Exhibition Catalogue

Δημήτριος Κωνστάντιος, Απόστολος Μαντάς, Ευγενία Χαλκιά, Βασιλική Χόρτη / Eugenia Chalkia, Vassiliki Chorti, Demetrios Konstantios, Apostolos Mantas, Θράκη – Κωνσταντινούπολη. Το Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) / Thrace – Constantinople, Georgios Lambakis’s Journey (1902) Γιασμίνα Μωυσείδου, Ευγενία Χαλκιά (εκδ., επιστημ. επιμ.) / Jasmin Moysidou, Eugenia Chalkia (eds), David Hardy (tr.), (Υπουργείο Πολιτισμού / Hellenic Ministry of Culture, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο / Byzantine & Christian Museum, Αθήνα / Athens 2007)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-214-607-1
Source
Yes
Key words
Abdera.
Adrianople / Edirne.
Aegean Thrace.
Ainos / Enez.
Byzantine and Christian Museum, Athens.
Byzantine remains.
Chora monastery / Kariye Camii.
Didymoteicho.
Eastern Thrace / European Turkey.
Ecclesiastical art.
Ecumenical Patriarchate, 20th c..
Holy Myron / Holy Myrrh.
Holy Wisdom of God / Hagia Sophia.
Istanbul, Byzantine monuments.
Istanbul, Old City.
Istanbul, Orthodox churches.
Late Ottoman period.
Monasteries.
Museum.
Orthodox churches.
Photographic archives.
Selymbria / Selybria / Selyvria / Silivri.
Thrace.
Tower, towers.
Travelers’ accounts.