Ι Ε Ε  τ. ΙΓ΄ Νεώτερος Ελληνισμός, 1833-1881 (1977)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε  τ. ΙΓ΄ Νεώτερος Ελληνισμός, 1833-1881 (1977)
Form of publication
Book

Έφη Αλλαμανή, Γρ. Δαφνής, Οδ. Δημητρακόπουλος, Νικηφόρος Διαμαντούρος, Μαρίνος Καλλιγάς, Οδ. Λαμψίδης et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΓ΄. Νεώτερος Ελληνισμός από 1833 έως 1881 ΙΓ΄, σειρά Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (Εκδοτική Αθηνών, Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1977)

Collective work
Yes
Data
The History of the Greek Nation vol. XII (1977)
Key words
Arta.
Athens, modern.
Bavarians.
Church of Greece.
Institutions.
Ionian Islands / Eptanisa / Heptanesos.
Late Ottoman period.
Magnesia, Thessaly.
Neoclassicism.
Otto, King of Greece.
Peloponnese.
Political regime.
Thessaly 1878-1881.
University.