Κανονισμός της εν Κ/Πόλει Φιλεκπαιδευτικής και Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Νεοχωριτών [από την Επαρχία Καλλιπόλεως, Αν. Θράκης] 1907 [Rules of the Gr. Orthodox Educational – Philanthropical Fraternity Neochoriou of Gallipolis, 1907]
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός της εν Κ/Πόλει Φιλεκπαιδευτικής και Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Νεοχωριτών [από την Επαρχία Καλλιπόλεως, Αν. Θράκης] 1907 [Rules of the Gr. Orthodox Educational – Philanthropical Fraternity Neochoriou of Gallipolis, 1907]
Author
The members of first Board
Title
Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής και Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Νεοχωριτών [Επαρχίας Καλλιουπόλεως] «Ο Άγιος Γεώργιος»  
Date
1907
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4722
Number of pages
11 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Classification of contents
Classification of contents
Social.
Classification of contents
Cultural.
Language
Greek
Key words
Gallipoli / Gelibolu.
George / Georgios, saint.
Greek education.
Ioakeim III, Ecumenical Patriarch.
Late Ottoman period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Metropolis οf Kallipolis and Madytos, Ec. Patriarchate.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.
School.
Societies, clubs, fraternities.
Thracian peninsula / Gallipoli peninsula.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Twentieth century.