Ρωμαίικη Κοινότητα Μουχλίου (Μουχλιό, Άνω Φανάρι): Ενοριακός Κανονισμός του 1900
[Texts]

Abbreviation
Ρωμαίικη Κοινότητα Μουχλίου (Μουχλιό, Άνω Φανάρι): Ενοριακός Κανονισμός του 1900
Title
Ενοριακός κανονισμός Μουχλίου
Date
1900
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4996
Number of pages
9 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Fener, neighborhood.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Late Ottoman period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Mouchlio.
Old City, Istanbul.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.