Αγίασμα Αγίου Θεράποντος: Λεύκωμα του 1936 [Album of the Greek Orthodox Community of the Hagiasma of St Therapon, 1936]
[Texts]

Abbreviation
Αγίασμα Αγίου Θεράποντος: Λεύκωμα του 1936 [Album of the Greek Orthodox Community of the Hagiasma of St Therapon, 1936]
Author
[Ρωμαίικη Φιλεκπαιδευτική και Φιλόπτωχος Αδελφότητα Αγίου Θεράποντος]
Title
Αναμνηστικόν λεύκωμα επί τη πανηγύρει του αρχαίου βυζαντινού Ιερού Αγιάσματος του Αγίου Ιερομάρτυρος και Θαυματουργού Θεράποντος
Date
1936
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4972
Number of pages
16 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
Language
Greek
Key words
Byzantine period.
Clergy, clergymen.
Cyprus.
Greek education.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Hagiasma.
Inter-war period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Liturgy.
Old City, Istanbul.
Romiosyne.
School.
Twentieth century.