Αγαθάγγελος, Μητρόπολη Αρκαδιουπόλεως / Λουλέμπουργκαζ (1938)
[Texts]

Abbreviation
Αγαθάγγελος, Μητρόπολη Αρκαδιουπόλεως / Λουλέμπουργκαζ (1938)
Title
Βεργούλαι-Αρκαδιούπολις-Λουλέβουργας, Επισκοπή και Μητρόπολις Αρκαδιουπόλεως
Date
1934
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4158
Number of pages
9 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Eastern Thrace / European Turkey.
Edirne, Vilayet of Edirne / Vilayet of Adrianople.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Plain of Eastern Thrace.