Κανονισμός της Ρωμαίικης Κοινότητας Κεσσάνης (1911)
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός της Ρωμαίικης Κοινότητας Κεσσάνης (1911)
Title
Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Κεσσάνης
Date
1911
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4489
Number of pages
13 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.
Twentieth century.