Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Χωριτών (από τη Χώρα της Αν. Θράκης) στην Κ/Πολη: Κανονισμός 1908
[Texts]

Abbreviation
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Χωριτών (από τη Χώρα της Αν. Θράκης) στην Κ/Πολη: Κανονισμός 1908
Title
Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Χώρας (των Γανοχώρων) "Ο Άγιος Γεώργιος"
Date
1908
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4604
Number of pages
11 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.