Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια στους Επιβάτες (Σελίμ Πασά) Αν. Θράκης: Κανονισμός 1901
[Texts]

Abbreviation
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια στους Επιβάτες (Σελίμ Πασά) Αν. Θράκης: Κανονισμός 1901
Title
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων
Date
1901
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4001
Number of pages
29 (pdf)
General classification
General classification
Book.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.