Κανονισμός της Ρωμαίικης Κοινότητας Αγίου Στεφάνου / Γεσίλκιοϊ (1952)
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός της Ρωμαίικης Κοινότητας Αγίου Στεφάνου / Γεσίλκιοϊ (1952)
Title
Κανονισμός της Ρωμ. Ορθοδόξου Κοινότητος Αγίου Στεφάνου
Date
1952
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4677
Number of pages
9 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Hagiasma.
Hagios Stephanos, suburb / San Stefano, suburb / Yeşilköy.
Istanbul, Greek Orthodox cemeteries.
Istanbul, Orthodox churches.
Istanbul, Thracian suburbs.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Metropolis of Derkoi, Ecumenical Patriarchate.
Romiosyne.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.
School.
Twentieth century.