Λεύκωμα Αφών Κακούλη: Τραπεζούντα, Αν. Πόντος 1880-90 (2010)
[Bibliography]

Abbreviation
Λεύκωμα Αφών Κακούλη: Τραπεζούντα, Αν. Πόντος 1880-90 (2010)
Form of publication
Photographic Album

Εύξεινος Πόντος. Φωτογραφικό Λεύκωμα των Αδελφών Κακούλη. Νίκη Μαρκασιώτη (κείμενα, επιμ.) (Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 2010)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-6812-11-8
Key words
Byzantine monuments.
Eastern Pontus / Eastern Pontos.
Late Ottoman period.
Photographic archives.
Pontic people.
Pontus / Pontos.
School.
School for Girls.
Trebizond.