Γιασάρ Κεμάλ, Μεσόστυλος (1984) from Chapters II and XVII (in Greek)
[Texts]

Abbreviation
Γιασάρ Κεμάλ, Μεσόστυλος (1984) from Chapters II and XVII (in Greek)
Author
Yaşar Kemal
Title
Ο Μεσόστυλος / The Wind from the Plain / (Turk.) Ortadirek
Published
Yes
Name of printed matter
Γιασάρ Κεμάλ, Ο Μεσόστυλος (Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 1984)
Pages
1, 23-29, 368-375
Number of pages
8
General classification
General classification
Book Excerpt.
Classification of contents
Classification of contents
Ethnological / Anthropological.
Classification of contents
Social.
Classification of contents
Literary.
Language
Greek
Translator
Alice Tassiou
Key words
Adana, Vilayet / Province of Adana.
Agrarian society.
Anatolia.
Asian Turkey.
Cilicia.
Cotton.
Literature.
Manners and customs.
Muslims.
Traditional codes.