Κανονισμός του «Ηρακλή», Γυμναστικού Συλ. Ταταούλων / Κουρτουλούς (1906)
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός του «Ηρακλή», Γυμναστικού Συλ. Ταταούλων / Κουρτουλούς (1906)
Title
Κανονισμός και εσωτερικαί διατάξεις του εν Ταταούλοις Γυμναστικού Συλλόγου «Ηρακλής»
Date
1906
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3922
Number of pages
13 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.