Κανονισμός προσωπικού Αγίας Κυριακής στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1909)
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός προσωπικού Αγίας Κυριακής στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1909)
Title
Κανονισμός του προσωπικού της εν Κοντοσκαλίω Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος της Αγίας Κυριακής
Date
1909
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3963
Number of pages
10 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.