Κανονισμός Αρρεναγωγείου Κοιμήσεως Θεοτόκου και Γενεθλίου Θεοτόκου στο Διπλοκιόνιο / Μπεσίκτας (1866)
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός Αρρεναγωγείου Κοιμήσεως Θεοτόκου και Γενεθλίου Θεοτόκου στο Διπλοκιόνιο / Μπεσίκτας (1866)
Title
Κανονισμός των εν Διπλοκιονίω σχολείων των αρρένων
Date
1866
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3843
Number of pages
11 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.