Σοφιανός, Άγ. Νικόλαος κι άλλοι ναοί του Γαλατά (1919)
[Texts]

Abbreviation
Σοφιανός, Άγ. Νικόλαος κι άλλοι ναοί του Γαλατά (1919)
Author
Τιμόθεος Σοφιανός, πρωθιερέας και ιεροκήρυκας
Title
Ιστορία του εν Γαλατά Ιερού Ναού του Αγ. Νικολάου και των λοιπών ναών
Subtitle
Ιστορική Εξέτασις του εν Γαλατά Ελληνισμού κατά τον Μεσαίωνα και κυρίως από της Αλώσεως άχρι σήμερον (320-1453 και 1453-1919 μ.Χ.)
Date
1919
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3982
Number of pages
65 (pdf)
General classification
General classification
Book.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.