Κανονισμός Φιλοπτώχου «Άγιος Χαράλαμπος» στο Πασά Μαχαλλέ του Διπλοκιονίου / Μπεσίκτας (1907)
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός Φιλοπτώχου «Άγιος Χαράλαμπος» στο Πασά Μαχαλλέ του Διπλοκιονίου / Μπεσίκτας (1907)
Title
Κανονισμός της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Άγιος Χαράλαμπος εν Πασά-Μαχαλέ Διπλοκονίου, ιδρυθείσης τω 1772
Date
1907
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4715
Number of pages
16 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.