ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ I (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΘΡΑΚΗ [Thrace]
[Texts]

Abbreviation
ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ I (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΘΡΑΚΗ [Thrace]
Author
Central Committee for the Greek Deportees
Title
The Black Book
Date
1918-19
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Name of printed matter
Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918) (Οικουμενικό Πατρειαρχείο, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου Κωνσταντινούπολη 1919)
Pages
α-ι, 1-96, 317-418
Website
http://anemi.lib.uoc.gr
Number of pages
106 (pdf)
General classification
General classification
Book Excerpt.
Classification of contents
Classification of contents
Ethnological / Anthropological.
Classification of contents
Information.
Classification of contents
Social.
Classification of contents
Political.
Language
Greek
Key words
Adrianople / Edirne.
Ainos / Enez.
Balkan wars.
Bulgarians.
Clergy, clergymen.
Eastern Thrace / European Turkey.
First World War.
Gallipoli / Gelibolu.
Ganochora.
Hellenism.
Herakleia / ancient Perinthos / Marmaraereğlisi.
Human rights – violations.
Kessan / Keşan.
Late Ottoman – Transitional period.
Metropolis of Adrianople, Ecumenical Patriarchate.
Metropolis of Derkoi, Ecumenical Patriarchate.
Metropolis of Herakleia, Ecumenical Patriarchate.
Metropolis of Metres and Athyras Ec. Patriarchate.
Metropolis of Saranda Ekklisies, Ecum. Patriarchate.
Metropolis οf Kallipolis and Madytos, Ec. Patriarchate.
Myriofyto / Mürefte.
Persecution, 1913-1918.
Raidestos / Raedestos / Tekirdağ.
Saranta Ekklesies / Kırklareli.
Selymbria / Selybria / Selyvria / Silivri.
Thrace.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Turkish nationalism.
Twentieth century.
Vize / Vizye / Bizye.