Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης τ. Α΄ (1979)
[Bibliography]

Abbreviation
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης τ. Α΄ (1979)
Form of publication
Book

Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης Α΄ (Αθήνα 1979)

ISBN / ISSN
Data
Kalliopi Papathanassi-Mousiopoulos, Laographica of Thrace v. I (Athens 1979). The two volumes book is a collection of primary sources (narrations) and information taken from the bibliography about the folk tradition and everyday life of the Thracian Greeks in Eastern and North Thrace during the 19th c. and the first two decades of the 20th. A great part of the study is centered in Ainos / Turk. Enez, a rich town of Eastern Thrace / European Turkey with two ports: one on the River Hebros, the other on the Aegean Sea. Index pp. 257-262. Total pages,158
Key words
Ainos / Enez.
Christian customs.
Christian pilgrimage.
Easter.
Eastern Thrace / European Turkey.
Edirne, Vilayet of Edirne / Vilayet of Adrianople.
Everyday life.
Evros Prefecture.
Fishing.
Funerary culture.
Hagiasma.
Manners and customs.
Musical instruments.
Myths, legends.
Needlework.
Panteleimon, saint.
Popular traditions.
Religious festivals.
Saints.
Superstition, superstitions.
Thrace.
Traditional medicine.
Traditional professions.
Traditional rituals.
Traditional way of life.
Tryphon, saint.
Viticulture, vine growers.
Women.
Xanthi.