Χασιώτης (επιστ. επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Χασιώτης (επιστ. επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης (1997)
Form of publication
Book

Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Μετοικεσίες και Εκτοπισμοί, Οργάνωση και Ιδεολογία, Ιωάννης Κ. Χασιώτης (επιστ. επιμ.), (University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-9601206233
Data
J. K. Hassiotis (editor), The Greeks in Russia and the Soviet Union (1997) in Greek (University Studio Press, Thessaloniki 1997). English Summary, Russian Summary. Total pages (24Χ17)
Key words
Black Sea / Euxine Pontus.
Caucasus mountains.
Crimea.
Georgia, country.
Greeks.
Moscow.
Odessa.
Persecutions.
Pontic people.
Russian Empire.
Russian Hellenism.
Sea of Azov.
Soviet Union.
Twentieth century.
Ukraine.