Μήλλας, «Άνθρωποι της θάλασσας» (1992)
[Bibliography]

Abbreviation
Μήλλας, «Άνθρωποι της θάλασσας» (1992)
Form of publication
Book Chapter

Ακύλας Μήλλας, «Άνθρωποι της θάλασσας» Μήλλας, Πρώτη και Αντιγόνη (1992) σσ. 451-495

Key words
Bithynia.
Black Sea / Euxine Pontus.
Boat.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Brig, sailing ship.
Bursa, Vilayet / Province of Bursa.
Constantinople / Istanbul.
Cyzicus / Kyzikos.
Fish market.
Fisherman, fishermen.
Fishing.
Fishing, fisheries.
Ichthyofauna.
Marmara Islands.
Natural phenomenon.
Ottoman period.
Princes’ Islands.
Romiosyne.
Sailing ships.
Sea of Marmara / Propontis.
Twentieth century.