ΑΠΑΝ Παράλληλες εκδηλώσεις: Πρόγραμμα (Θεσσαλονίκη 2015)
[Texts]

Abbreviation
ΑΠΑΝ Παράλληλες εκδηλώσεις: Πρόγραμμα (Θεσσαλονίκη 2015)
Author
APAN
Title
Παράλληλες εκδηλώσεις που συμπληρώνουν και προεκτείνουν την Έκθεση «Χαίρε, ω φιλτάτη Συρία!»
Subtitle
Διαλέξεις, Ξεναγήσεις, Σεμινάρια [Lectures, Guided Groups, Seminars]
Date
2015
Published
Yes
Source
Source
Text for A.PAN. (apan.gr).
Number of pages
13
Classification of contents
Classification of contents
Cultural.
Classification of contents
Information.
Language
Greek
Key words
Antioch / Antakya.
Architecture.
Avicenna / Ibn Sina.
Byzantine church construction.
Crusaders.
Damascus.
Dura Europos.
Early Byzantine buildings.
Early Byzantine period.
Early Byzantine Syria.
First Crusade.
Hellenistic period.
Historical geography.
Islamic architecture.
Islamic art.
Islamic civilization.
Late Antiquity.
Medieval era.
Medieval France.
Middle East.
Middle East under Latin rule.
Mithras, god.
Mosaic pavements.
Oriental cults.
Palmyra / Tadmur.
Panorama Cultural Society.
Philosophy.
Seleucid Kingdom.
Syria.
Ugarit / Ras Shamra.
Umayyad, dynasty.
Urban planning.