Ιωαννίδης, Αβράμιος Ομηρόλης, βιογραφία (περιοδικό Όμηρος, Σμύρνη 1873)[Biography of Avramios Omeroles]
[Texts]

Abbreviation
Ιωαννίδης, Αβράμιος Ομηρόλης, βιογραφία (περιοδικό Όμηρος, Σμύρνη 1873)[Biography of Avramios Omeroles]
Author
Σεραπίων Ιωαννίδης, Ανδρονικεύς
Title
«Αβράμιος Ομηρόλης, ήτοι βιογραφικόν σχεδίασμα»
Date
1873
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Source
Periodical.
Name of printed matter
ΟΜΗΡΟΣ έτος Α΄ (Σμύρνη 1873)
Volume number
Φυλ. ΙΑ΄
Pages
589-598
Website
http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/omiros/index
General classification
General classification
Article / Articles.
Classification of contents
Classification of contents
Information.
Classification of contents
Social.
Language
Greek
Key words
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Cappadocians.
Chalke isl. / Heybeliada.
Commerce.
Evangelike Schole, Smyrna.
Evangelos, Metropolitan of Perge.
Galata.
Greek education.
Late Ottoman period.
Middle Ottoman period.
Niğde.
Otto, King of Greece.
Scholars.
School.
Smyrna / İzmir.
Teacher / Professor.
Turkish speaking Greek Orthodox.
Typography / Printing houses.