Μισαηλίδης, Φανάρι (1950)
[Bibliography]

Abbreviation
Μισαηλίδης, Φανάρι (1950)
Form of publication
Booklet

Χαρίτων Μισαηλίδης, Το Φανάρι (1821-1921) (Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1950)

Key words
Fener, neighborhood.
Late Ottoman – Transitional period.
Late Ottoman period.
Old City, Istanbul.
Phanariotes.
Romiosyne.
Scholars.
Twentieth century.